Johdantopäivä perhekonstellaatioon psykoterapeuteille

21.5. klo 9-14

Johdantopäivä perhekonstellaatioon psykoterapeuteille

Oletko miettinyt, miten ylisukupolviset taakkasiirtymät vaikuttavat asiakkaasi tunteisiin ja suhteisiin, ja miten niitä voisi työstää? Oletko pohtinut, miten toimintamallit, kaavat ja uskomukset siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja miten ne hämärtävät ihmisen aidon minuuden tunnistamista?


Miksi?  

Ylisukupolviset taakkasiirtymät jäävät helposti tunnistamatta, koska niihin liittyvien tunteiden ja oireiden oletetaan johtuvan tämän hetken tilanteesta ymmärtämättä, että juuret ovatkin perheen historiassa olevissa käsittelemättömissä traumaattisissa tapahtumissa. Tunnistamattomuus voi johtaa kokemukseen, että hoidetaan oireita ydinongelman sijaan, ja että asiakas ei pääse eteenpäin vaikeiden tunteidensa tai ihmissuhdehaasteidensa kanssa.  

Kenelle?  

Päivä on tarkoitettu psykoterapeuteille.  

Mitä perhekonstellaatio on?  

Psykoanalyytikko Bert Hellingerin kehittämä perhekonstellaatio tarjoaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi ja työstää kiintymyssuhteessa olevia vaikeuksia ja myös koko perheen dynamiikkaa. Perheen dynamiikan näkyväksi tuleminen tekee yksilön kokemukset ja tunnereaktiot ymmärrettävimmäksi. Konstellaation avulla voidaan työstää syviä ja usein tiedostamattomia perheen dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä, joita ei juurikaan muilla menetelmillä saada esille.

Perhekonstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen terapiamuoto, jonka avulla asiakkaat voivat tunnistaa projektioitaan, transferenssejaan, parantaa ihmissuhteitaan, työstää ylisukupolvisia traumoja ja lisätä omilla jaloillaan seisomisen kokemusta.

Mitä päivässä käsitellään?  

Päivän aikana tarkastelemme ylisukupolvisten dynamiikkojen rakenteita, syntysyitä ja mekanismeja, jotka siirtävät ne seuraaville sukupolville. Tämän ymmärtäminen auttaa tunnistamaan näitä ilmiöitä asiakkaiden kanssa ja tukemaan asiakasta niiden työstämisessä. Käymme läpi teoreettista taustaa perhekonstellaatiotyöskentelylle ja myös tutkimustuloksia menetelmän käytöstä terapiassa. Lisäksi osallistujat oppivat yksinkertaisen ja turvallisen tavan tehdä systeemistä työskentelyä asiakkaidensa kanssa.  

Päivässä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käymme keskusteluja aiheen tiimoilta myös pienryhmissä. Lisäksi osallistujat saavat kokemuksen konstellaatiotyöskentelystä.  

Kuka Jani Roman on?  

Päivän vetäjä Jani Roman on perhekonstellaation pioneereja Suomessa ja toi menetelmää Suomeen vuonna 2002. Jani on opiskellut perhekonstellaatiota mm. Hellingerin koulutuksessa Itävallassa.  

Janilla on kokemusta tuhansista konstellaatioista. Hän on tehnyt tutkimusta vuodesta 2023 perhekonstellaatiosta terapiamenetelmänä, jonka puitteissa hän on ohjannut yli 130 konstellaatiota ja siinä on ollut 114 osallistujaa.  

Jani on väitellyt työpsykologiasta. Hän teki intensiivisesti psykodraamaa vuodesta 1994 alkaen yhdentoistavuoden ajan, joista vuosina 2000-2005 hän osallistui psykodraamaohjaajakoulutukseen.  

Päivän toteutus  

Johdantopäivä toteutetaan Zoomissa. Verkon kautta tehtävät konstellaatiot ovat yhtä vaikuttavia kuin lähiryhmissä tehdyt.  

Ajankohta  

21.5. klo 9-14.  

Hinta  

Johdantopäivän hinta on 190 euroa + alv.  

Ilmoittautuminen  

Ilmoittaudu alta mukaan. Ilmoittauduttuasi saat laskun sähköpostiisi.  

Ilmoittaudu tästä