Tutkimusraportti 3:n viikonlopun etäkasvuryhmästä perhekonstellaation avulla 2023 kevät

22.5.2023 Jani Roman

IOAST Institute of Awareness and Systemic Therapies


Ensimmäinen perhekonstellaation tutkimuksen osatutkimuksen raportti! Lue miten perhekonstellaatio on koettu ja miten sitä on verrattu psykoterapiaan.

Tiivistelmä tuloksista:

Konstellaatiot koetaan voimakkaasti ja tässä tapauksessa ne koettiin elävinä myös etäyhteydellä.

Konstellaatiot koettiin lähes poikkeuksetta vapauttavina ja selkeyttävinä. Konstellaatiot näyttävät tämän tutkimuksen mukaan avaavan myös uutta ymmärrystä omasta taustasta, vaikka konstellaatio olisi jonkun toisen – me kannamme niin samanlaisia dynamiikkoja ja kysymyksiä.

Tämän tutkimuksen valossa perhekonstellaatio tuottaa merkittäviä mielenterveydellisiä hyötyjä. Tuntuisi oudolta, jos tätä menetelmää (ja osaamista) ei hyödynnettäisi niin mielenterveyden hoidossa kuin itsetuntemuksen ja ihmisenä kasvun tukemisessa. Tämä tutkimus, ensimmäistä kertaa, tuottaa myös luotettavaa vertailua psykoterapiaan, ja vertailun mukaan perhekonstellaatio koetaan tehokkaana ja hyödyllisenä terapiamuotona.

Perhekonstellaatio sopisi todennäköisesti erittäin hyvin perinteisen psykoterapian rinnalle, jolloin mielenterveyden asiakas saisi säännöllisen tuen psykoterapeutiltaan, ja konstellaatiotyöskentely taas avaisi tehokkaammin mielen rakenteita myötätuntoa lisäävällä tavalla sopivissa jaksoissa. 

Jani Roman

Jani on dialogisuuden, systeemisen konstellaation ja mindfulnessin pioneereja Suomessa.

Hänen kursseilleen on osallistunut yli 10.000 osallistujaa. Joukossa paljon psykoterapeutteja, lääkäreitä, yritysjohtajia, konsultteja - ja tietenkin aivan tavallisia ihmisiä.

Jani on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

Hän on myös terapeutti, käynyt seitsemän vuotisen psykodraamaohjaajakoulutuksen, ja opiskellut perhekonstellaatiota mm. sen kehittäjän Bert Hellingerin opissa.

Hänellä on kokemus tuhansista terapiaprosesseista, ja hän on kokenein konstellaatio-ohjaaja Suomessa.