Työyhteisöjen näkymättömien dynamiikkojen ymmärtäminen organisaatiokonstellaation avulla

Kirjaudu alta, niin näet videon

Mistä organisaatiokulttuuri rakentuu? Mitä ovat näkymättömät dynamiikat työyhteisöissä? Miten ihmisten väliset alitajuiset suhteet vaikuttavat työyhteisön suorituskykyyn? Miten konstellaation avulla näitä voidaan paremmin ymmärtää ja kehittää?

Konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä, joka tekee näkyväksi ihmisten alitajuisia suhteita, lojaliteetteja ja samaistumisia. Sen avulla on mahdollista tunnistaa ns. juurisyitä ongelmiin, jolloin ei hoideta vain oireita, vaan mahdollistuu syvempien kehitysten tapahtuminen. Konstellaatio on osoittautunut toimivaksi ja tuottaneen jopa odottamattoman syviä ja kestäviä tuloksia.  

Jani on tutkinut konstellaation hyödynnettävyyttä organisaatioiden kehittämiseen osin Työsuojelurahaston tuella. Hänellä on pitkä kokemus organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittämisestä monenlaisissa ja monenkokoisissa organisaatioissa. Lisäksi hän tekee terapiatyötä hyödyntäen erityisesti perhekonstellaatiota.  

Jani on tekniikan tohtori, väitellyt vuonna 2005 työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Konstellaatioita hän alkoi opiskella vuonna 2002 ja on kokeneneimpia Suomessa. Psykodraamaa hän alkoi tehdä vuonna 1994.

"Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista."
Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy. 

Kun klikkaat, saat heti sähköpostin. Tarkista, ettei se mene roskapostilaatikkoon!
Jos meni, merkitse lähettäjä turvalliseksi.

Videolla käyn lävitse:

- Mistä organisaation kulttuuri rakentuu
- Mikä on kulttuurin todellinen ydin
- Miten pääset tuohon ytimeen käsiksi ja aikaansaat todellista muutosta
- Mitä organisaatiokonstellaatio on ja mihin se soveltuu