Pieniä ihmeitä™ - Konstellaatioiden ohjaaminen

Opi ohjaamaan turvallisesti konstellaatioita.

Pieniä ihmeitä™

Oletko koskaan toivonut, että voisit saada näkyville ihmisiä ohjaavat näkymättömät dynamiikat sellaisella tavalla, että se ei herätä uhkaa, vaan ohjaa ratkaisuihin?  

Haluatko saada enemmän irti ohjauksistasi ja coachauksistasi? Haluatko tuottaa asiakkaallesi syvällisiä oivalluksia – ja tuoda oikeasti positiivista muutosta? Haluatko saada TEHOKKAITA työkaluja, joita voit käyttää yksilötyöskentelyssä niin johtoryhmän jäsenen kanssa kuin terapiatilanteessa – tai ryhmää ohjatessasi?  

Nyt kaikki tämä on lähempänä kuin koskaan…   Mene ongelmien ytimeen ja tuota merkittävää positiivista muutosta asiakkaallesi ja hänen taustayhteisölleen… Ala tehdä PIENIÄ IHMEITÄ!

> Lue lisää siitä, miten systeeminen konstellaatio ja ymmärrys auttaa organisaatioiden kehittämisessä (pätee myös terapian tekemiseen ja kaikkiin ihmisyhteisöihin)

”Wau, mikä kokemus! Uskomatonta, miten systeemi toimii! Olen edelleen ihmeissäni ja hämmentynytkin, miten ja mistä tunteet ja tuntemukset tulevat… Upeita oivalluksia saimme kaikki, niin konstellaation omistaja, apuhenkilöt, yleisö kuin ohjaajakin. Lämpimästi suosittelen!”  

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”  

”Pieniä ihmeitä -verkkokurssi sai havahtumaan systeemisen ajattelun merkitykseen kaikessa toiminnassa. Verkkokurssi sanoitti omia intuitiivisia näkemyksiä ja havahdutti siihen, että monimutkaisissa systeemeissä tarvitaan energiavirtojen ohjaamista. Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä.”


Pieniä ihmeitä™ on 14 viikon verkkokoulutus, joka opettaa sinulle 4 turvallista tapaa tehdä konstellaation. Se on minicoach-koulutus, joka nostaa sinut uudelle tasolle coachina, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina tai terapeuttina.

Pieniä ihmeitä™ -koulutuksessa:  
- opit systeemisen konstellaation perusteet  
- opit käyttämään menetelmää turvallisesti  

Koulutuksen sisällöstä vastaa TkT (työpsykologia) Jani Roman, jonka koulutukset ja kurssit ovat auttaneet tuhansia suomalaisia.  

Palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5). 100% osallistujista suosittelee koulutusta.

3,5 kk:n (14 viikkoa) verkkovalmennus, jossa saat materiaalia kahden viikon välein - juuri sopivasti, että ehdit tehdä harjoitukset ja opiskella konstellaatioiden ohjaamista. Voit käydä materiaalia läpi silloin kun sinulle sopii ja siellä missä olet - tämä juuri on verkkokurssin etu.

Pieniä ihmeitä™ on kattavin verkossa oleva konstellaatiokoulutus. Saat tämän materiaalin elinikäisesti käyttöösi, eli niin kauan kuin näitä sivustoja ylläpidetään.

1

Kerron ja näytän sinulle, miten teet systeemisen coachauksen – tätä olen käyttänyt satoja kertoja ja se on edelleen yksi tärkeimmistä työkaluistani yrityskulttuurien kehittämishankkeissani, johtajien coachauksissa – ja yksilöterapiassa!

2

Opit 14 viikossa neljä tapaa tehdä turvallisesti konstellaatio.

3

Saat syvän ymmärryksen systeemisyydestä ja ihmisten välisistä dynamiikoista – ainutlaatuinen ja monipuolinen tietopaketti!
- Mitä on systeeminen konstellaatio
- Systeemiset voimat
- Yksilöohjaukset
- Organisaatio- ja perhekonstellaatiot
- Johtamisen kehittäminen
- Konfliktien ja kriisien käsittely
- Yleisimmät dynamiikat ongelmien taustalla

KOKEMUKSIA    

 Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutuksen palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5). 100 % suosittelee kurssia!    

”Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä.”    
”Minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen systeemisen konstellaation monikäyttöisyys ja se, että se toimii sekä yksilö-, että organisaatiotasolla ja kykenee paljastamaan pinnan alla olevia vaikuttimia. Systeemisyyden universaalit periaatteet ovat merkillisiä ja todella vaikuttavia.”  
”Nopea tapa mennä asioiden ytimeen. Tuo tehokkaasti esille piilossa olevia asioita.”    
”Se on helposti toteutettava ja moneen soveltuva tapa työskennellä ja osallistaa.”    
”Olen pitkään hakenut menetelmää jolla tehdä työnohjaus tai valmennus tilanteessa merkittävän oivalluksen asiakkaalle. Tässä on siihen työväline.”    
”Alussa epäilin paljonkin, ehdinkö sittenkään juuri nyt tähän sitoutua, mutta alku on vakuuttanut, että oman elämäni kannalta tämä kurssi tuli juuri oikeaan aikaan.”    
”Suurin oivallukseni tähän mennessä läpikäydystä liittyy systeemisiin periaatteisiin ja niistä erityisesti kuulumiseen ja sitä kautta systeemiseen omaantuntoon ja miten ne näyttäytyvät nykyorganisaatioissa. Kuinka paljon puhumatonta, näkymätöntä ja vaikeasti tiedostettavaa onkaan eri organisaatioiden historiassa, jonka läpikäymällä - näkyväksi tekemällä - voitaisiin saavuttaa täysin uusi olemisen ja tekemisen taso.”    
”Tärkein oivallus on se, miten valtavan suuri vaikutus kesken jääneillä tai käsittelemättömillä asioilla voi olla. Ne ikään kuin estävät energian vapaan virtaamisen systeemissä, muodostavat siihen esteen tai padon.”    
”Konstellaatio johtamisen kehittämisen kannalta vaikuttaa voimakkaalta ja toimivalta tavalta nostaa esiin työyhteisön pinnanalaisia jännitteitä ja dynamiikkaan liittyviä elementtejä. Monesti tuntuu siltä, että yhteisön ilmapiiri pyörii ikään kuin vanhoissa uomissa ilman että havaitaan tai osataan verbalisoida, mitä nuo uomat ovat.”    
”Työnohjaajille hyvä työmenetelmä, työyhteisön kehittäjille myös.”    
”Systeeminen konstellaatio vaikuttaa uskottavalta tavalta toimia työnohjauksissa.”    
”Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä.”    
”Kurssi teki menetelmän helposti lähestyttäväksi ja tarjosi avaimet opetella lisää harjoittamalla. Menetelmät oli esitetty havainnollisesti ja selkeästi. Taustoittavat artikkelit olivat tärkeitä perustelemaan menetelmää ja sen tarkoitusta.”    
”Mitä monimutkaisempi ja haastavampi tilanne on edessä, sitä tärkeämpi olisi nähdä, mitä työyhteisössä todella tapahtuu ja miten näkymättömät dynamiikat vaikuttavat!”    
”Kurssi etenee sopivassa tahdissa ja helppo opiskella omien töiden ohella.”    
”Tuli luottavainen olo menetelmää kohtaan.”    
”Systeemisestä näkökulmasta ja ymmärryksestä on mielestäni hyötyä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Työelämässä ja -yhteisöissä on tämä näkökulma jäänyt vähemmälle huomiolle ja vuorovaikutussuhteissa vaikuttavien tekijöiden tiedostamisesta voi olla hyötyä monella tavalla mm. esimiestyössä.”    
”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikuttavuus myös minuun henkilökohtaisesti.”    
”Systeeminen konstellaatio on todellakin enemmän kuin ajattelinkaan.”    
”Uskon, että 'todellinen muutos on suhtautumisen muutos' ja ajattelen, että tästä menetelmästä taitaa olla todella merkittävää hyötyä tulevassa koulutusalojen yhteen muutossa. Hyötyä myös itselleni nähdä muutos suuremmassa perspektiivissä ja saada käsitystä siitä, mitä oikein olemme tekemässä ja miten. Koen, että saan oikean tuen johtamistyöhöni oikeaan aikaan.”    
”Konstellaatio johtamisen kehittämisen kannalta vaikuttaa voimakkaalta ja toimivalta tavalta nostaa esiin työyhteisön pinnanalaisia jännitteitä ja dynamiikkaan liittyviä elementtejä.”    
”Alan hahmottamaan, miten voimakas menetelmä systeeminen konstellaatio on. Miten konkreettisesti sillä voi tosiaan nostaa esiin asioita, joita ei muuten "nähdä". Ja joilla voi olla valtava vaikutus organisaatioon ja siellä toimiviin ihmisiin.”    
”Jos konstellaatiot kiinnostavat, eiköhän tämä ole the johdantokurssi Suomessa kokeneimman kouluttajan johdolla.”    

Alla esimerkki yhdestä Facebook-ryhmässä jaetusta kokemuksesta.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu    

Verkkokoulutus kestää 14 viikkoa - mutta sulateltavaa riittää vaikka vuodeksi. Saat uutta materiaali joka toinen viikko, yhteensä 17 oppituntia, sisältäen lähes 10 tuntia videoita, valtavasti esimerkkejä ja erityisteemojen käsittelyä, kuten konfliktit ja johtamisen kehittäminen.    

Koulutuksessa käydään läpi systeemisen konstellaation perusteet ja myös yleisimmät dynamiikat ongelmien takana kaikenlaisissa ihmisyhteisöissä.    

Kuten verkkokursseilla yleensäkin, voit käydä materiaalia läpi silloin kun sinulle sopii. Voit kerrata uudestaan ja uudestaan – materiaali on käytössäsi elinikäisesti eli niin kauan kuin näitä sivuja ylläpidetään. Eikä sinun tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja, vaan opiskelet kotonasi.    

Koulutuksen sisältö:    

Mod 1 Johdanto
Kurssin käyminen, tavoitteet ja miten systeeminen ymmärrys auttaa kehittäjää
Mistä konstellaatiossa ja systeemisessä ymmärryksessä on kyse?
Systeemiset periaatteet
Systeemiset voimat (Perhekonstellaatio ja organisaatiokonstellaatio)
Useita esimerkkejä perhekonstellaatiosta ja organisaatiokonstellaatiosta

Mod 2 Konstellaatioiden ohjaaminen
Turvallinen tapa #1  

Mod 3 Turvallinen tapa #2  

Mod 4 Turvallinen tapa #3  

Mod 5 Turvallinen tapa #4  
Yksilöohjausten tekeminen ilman apuhenkilöitä  

Mod 6 Aukipurettuja caseja
Case-esimerkki 1: +1 tapa ja Case Varuboden-Osla: Avaan fuusion tueksi tehtyä prosessia systeemisestä näkökulmasta ja miten teimme konstellaation 100 henkilön kanssa. Tätä fuusiota voidaan hyvin kutsua yhdeksi parhaimmin onnistuneeksi fuusioksi Suomessa. Innovatiivinen hanke kesti kaikkineen 2 vuotta ja koski jokaista 1300 henkilöä.
Case-esimerkki 2: Case Venäjä-Krim (konstellaatio kuvattu 2014 Venäjän valloitettua Krimin): Yhteiskunnallisen konstellaation avulla voimme nähdä ison konstellaation prosessin turvallisesti - prosessi muistuttaa perhekonstellaatioprosessia tai erityisen pitkää ja haastavaa organisaatiokonstellaatiota. Lisäksi tämä avaa erittäin mielenkiintoista ymmärrystä AJANKOHTAISEEN kysymykseen.

Mod 7 Erityisteemat
Johtamisen kehittäminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten työskennellä johtajien ja johtoryhmien kanssa
Konfliktien ja kriisien käsittely ja ratkaiseminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten hyödyntää konstellaatiota akuuteissa kriiseissä ja konflikteissa
Yleisimmät dynamiikat. Käymme läpi yleisimmät dynamiikat, joista syntyy ongelmia niin perhe-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisissa tilanteissa.  

Mod 8 Koulutuksen päätös. 

Kurssi sisältö

Jani Roman

Tekniikan tohtori (työpsykologia)

Jani on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa. Hän on opiskellut menetelmää mm. sen kehittäjän Bert Hellingerin luona.

Jani on myös kokeneimpia organisaatiokulttuurin kehittäjiä. Hän on tukenut useita Suomen suurimpia fuusioita yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa.

Hän on väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

”Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista.”

Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy.

Ilmoittaudu tästä

  • Maksa kahdessa erässä
  • 2 payments of

    600

    per month

     

    Ilmoittaudu