Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutus

Koulutus päättyy vuonna 2024 eli viimeinen mahdollisuus osallistua koulutuksen live online-osuuksiin.


Ainutlaatuinen tutkimukseen perustuva koulutus konstellaatioiden maailmaan

Opi ohjaamaan konstellaatioita tavalla, joka tuottaa syvällistä kasvua ja kehitystä


Haluatko oppia ohjaamaan konstellaatioita? Haluatko päästä syvemmälle kuin perinteisessä coachauksessa, työnohjauksessa tai terapiassa on päästy ja tuottaa syvällistä ja merkityksellistä kehitystä?  

Haluatko vapautua taakan kantamisen tunteesta, tuntea enemmän itseluottamusta ja nauttia elämästäsi, ihmissuhteistasi ja työstäsi? Tuoda elämääsi selkeyttä? Parantaa ihmissuhteitasi ja kykyäsi luoda hyviä ihmissuhteita? Oletko valmis tekemään töitä itsesi kanssa?

Kenelle?

Kenelle tahansa itsetuntemuksen kehittämisestä, konstellaatiosta ja konstellaatioiden ohjaamisesta kiinnostuneille. Sopii hyvin psykoterapeuteille ja muille terapeuteille, jotka haluavat kehittää osaamistaan kehityksellisen trauman ja ylisukupolvisten traumojen osalta sekä oppia hyödyntämään perhekonstellaatiota osana terapiaa.  

Mitä saat?    

Omakohtaista työskentelyä ja vapautumista perheestä tulevista malleista ja dynamiikoista. Se on ainoa keino todella sisäistää ihmissuhteissa vaikuttavat dynamiikat, kuten projektiot, transferenssit, samaistumiset ja lojaliteetit. Opit perhekonstellaation teorian ja harjoittelun kautta opit konstellaatioiden ohjaamista.  


Mitä perhekonstellaatio on?

Se on toiminnallinen ja kokemuksellinen terapiamuoto, joka tekee näkyväksi kantamamme alitajuiset perheestämme tulevat toimintamallit ja dynamiikat.  

Tutkimuksen mukaan perhekonstellaation avulla:  

✅ Rakennat vakaampaa ja onnellisempaa elämää tunnistamalla ja purkamalla perheesi tiedostamattomia toimintamalleja, jotka ovat ehkä vaikuttaneet valintoihisi ja tunteisiisi, ja luomalla uusia toimintamalleja ja suhteita, jotka palvelevat todellisia tarpeitasi.    
✅ Luot syvempiä ja merkityksellisempiä ihmissuhteita.  
✅ Vahvistat itseluottamustasi tunnistamalla, mikä on paikkasi elämässä ja miten voit seistä omilla jaloillasi ja kulkea omaa polkuasi.  


Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutus  

✨ Konstellaation ohjaaja -koulutus antaa sinulle avaimet konstellaatioiden maailmaan. Opit ohjaamaan niitä sekä lähi- että etäryhmissä, hyödyntämään coachauksessa tai työnohjauksessa ja jos jo olet psykoterapeutti tai muu terapeutti, osana muuta terapiaa.  

Opit useita tapoja ohjata konstellaatioita turvallisesti ja ammattimaisesti, ja ymmärtämään kehityksellistä traumaa, ylisukupolvisia dynamiikoita ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita. Ennen kaikkea – pääset tekemään todella merkityksellistä ja elämää muuttavaa työskentelyä.  


Miksi Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutus?  

1. Monipuolinen, syvällinen ja kokemuksellinen koulutus.
2. Selkeä prosessi, jossa saat työstää itseäsi, oppia systemaattisesti konstellaatioteorian ja harjoitella ohjaamista.
3. Joustava ja edullisempi mahdollisuus syvälliseen konstellaatio-opiskeluun.
4. Kouluttaja TkT Jani Roman on kokeneimpia konstellaatioiden ohjaajia Suomessa ja tehnyt uraauurtavaa tutkimustyötä konstellaatioista*.  
5. IOAST-koulutuksen suorittaminen lisää uskottavuuttasi konstellaatioiden ohjaajana.  

”Tunnen, että konstellaation tekeminen aloitti uuden vaiheen elämässäni.”
”Koen olevani toinen ihminen, oma autenttisempi itseni.”
”Pääsin syvällisesti kiinni siihen vaiettuun mihin en ole aiemmin päässyt.”
”Valtavan merkityksellistä työskentelyä!”  


* Konstellaation ohjaaja -koulutuksen keskeistä osaa eli kolmen viikonlopun etäkasvuryhmää on tutkittu kahdessa tutkimuksessa (kevät ja syksy 2023). Tulosten perusteella on selvää, että konstellaatiotyö on ollut merkittävä ja vaikuttava kokemus osallistujille, ja tuottanut merkityksellisiä muutoksia, esimerkiksi: ”Tärkein oli ensimmäinen konstellaatio, jonka jälkeen katkeruuteni ja pettymykseni äitiä kohtaan hävisi. Eikä ole onneksi palannut.”


Koulutuksen osat  

Koulutus koostuu seuraavista osista:
- rekisteröityminen koulutukseen, voimassa 3 vuotta eli sinulla on kolme vuotta aikaa suorittaa opinnot (voit suorittaa myös yhden vuoden aikana, jos haluat edetä nopeasti)
- 2 x kolmen viikonlopun etäkasvuryhmä (alkaa keväisin ja syksyisin) henkilökohtaista työskentelyä varten, yht. 9 päivää
- Master Classes -koulutusmoduulit dynamiikkojen ymmärtämiseen ja ohjaamiskysymysten käsittelyyn, yht. 6 päivää
- Oma voima -verkkokurssi (henkilökohtainen työskentely)
- Pieniä ihmeitä -verkkokurssi (konstellaatioiden ohjaaminen)
- Konstellaatiopäiville osallistuminen väh. 2 päivää (järjestetään kesäkuussa vuosittain)
- Koulutetun konstellaatio-ohjaajan lähikonstellaatioryhmään osallistuminen väh. 4 päivää (voit valita itse kenen ryhmään osallistut)
- Henkilökohtaiset terapiasessiot 3 kpl (hyväksytyn terapeutin/ohjaajan kanssa, varmista etukäteen)
- Ohjausharjoittelua: 10 kolmen kerran yksilöprosessia (näistä kirjallinen kuvaus) + 1 videoitu ryhmässä tehty ohjaus
- Kirjallisuuden lukeminen ja siitä tentin suorittaminen
- Lopputyö: tutkielma jostain konstellaatioaiheesta (10-30 sivua)
- Essee: oman kasvuprosessin kuvaus  


Seuraavassa kuvassa on vuoden 2024 keskeisten live-osien ajankohdat.

Jos et pääse osallistumaan jompaankumpaan vuoden 2024 kolmen viikonlopun kasvuryhmästä, voit siirtää osallistumisesi seuraavan vuoden kasvuryhmään. Voit myös kerrata Master Classes -koulutusmoduulit seuraavana vuonna ilman lisämaksua. Verkkokurssit voit aloittaa heti ja käydä niitä läpi omaan tahtiisi – materiaali säilyy käytössäsi. 


Seuraavassa tarkemmin koulutuksen keskeisistä osista.

Kolmen viikonlopun etäkasvuryhmä

Kaksi kuukautta kestävä prosessi, jossa teemme konstellaatioita osallistujien omista kysymyksistä kolmena perjantai-iltana ja lauantaina (3 x 1,5 päivää, yht. 4,5 päivää, tapaamisten väleillä 4 viikkoa).  

Ryhmä antaa omakohtaisen kokemuksen konstellaatioiden tekemisestä ja opit ymmärtämään miten perheen historiassa olevat käsittelemättömät vaikeat kokemukset vaikuttavat nykyhetken suhteisiin. Jokainen konstellaatio opettaa kaikille läsnäolijoille valtavasti. Tutkimuksen mukaan tämä ryhmä on ollut erittäin merkityksellinen prosessi osallistujille. Palautteiden keskiarvo on 4,8 (asteikko 1-5).  

Ryhmä toteutetaan Zoom-yhteydellä, eikä siitä tule tallenteita, vaan se on koettava tapahtumahetkillä, mikä tukee vuorovaikutuksellisuutta.  

Koulutukseen kuuluu kahteen tällaiseen ryhmään osallistuminen eli yhteensä 9 päivää (alk. 9.2 ja 27.9).  

Ajankohdat (molemmat ryhmät perjantai-iltoina klo 18-20:30 ja lauantaisin klo 9-16):
Ryhmä 1: 9.-10.2, 8.-9.3 ja 12.-13.4.
Ryhmä 2: 27.-28.9, 25.-26.10 ja 22.-23.11.  

Ryhmän normaalihinta on á 417 euroa (139 €/viikonloppu).

”Loistava etäkurssi konstellaatioihin.”
”Erittäin antoisa ja mielenkiintoinen ryhmä. Janin alkupuheet mielenkiintoisia ja uusia ajatuksia herättäviä. Oma konstellaatio toi jo aiemminkin käsiteltyyn asiaan uusia puolia. Muiden konstellaatiot koskettavia.”
”Täynnä oivalluksia omasta perheestäni, tärkeä tuki oman terapian ohella päästä lähemmäksi omaa ydinkipua ja siihen kiinni sekä eteenpäin.”
”Kokemuksena poikkeuksellinen, kun toisilleen vieraat ihmiset toimivat yhdessä vaikeiden asioiden ja emootioiden purkamisessa.”
”Konstellaatiotyöskentely avasi ja syvensi ymmärrystäni hyvin merkittävällä tavalla. Kokemukset häpeän tai ulkopuolisuuden tunteen juurista tulivat niin paljon kirkkaammin näkyviin. Sukupolvien ketju avautui. Myötätunnon vapauttava ja eheyttävä voima on hyvin suurta.” 

Master Classes -koulutusmoduulit

Vain koulutukseen rekisteröityneille opiskelijoille avoimet maanantai- ja tiistai-iltaisin klo 18-21 toteutettavat etätapaamiset (Zoom), joissa käydään läpi teemakohtaisesti erilaisia ihmissuhteisiin ja dynamiikkoihin sekä konstellaatioiden ohjaamiseen liittyviä asioita.  

Sarjaan kuuluu kuusi erillistä tapaamiskertaa ma-ti (klo 18-21), ja tapaamiset ovat 4-6 viikon välein (ensimmäinen 8.-9.4 ja viimeinen 28.-29.10).  

Moduulien sisällöt ja ajankohdat:
1. Periaatteet, fenomenologisuus, omatunto, symbolityöskentely ja ohjaajan rooli ja vastuu sekä kehityksellinen trauma ja sen työstäminen konstellaatiolla | 8.-9.4.2024
2. Vanhempi- ja lapsisuhteet | 13.-14.5.2024
3. Parisuhde ja rakkaus | 17.-18.6.2024
4. Sisarussuhteet | 26.-27.8.2024
5. Sairaudet | 30.9.-1.10.2024
6. Eri tapoja tehdä konstellaatioita | 28.-29.10.2024  

Kuuden tapaamisen sarjan normaalihinta on 900 euroa.  

Oma voima™ -verkkokurssi

Yli 600 ihmistä on osallistunut tälle perhekonstellaation ydinoivalluksien pohjalta rakennetulle verkkokurssille – ja palautteet ovat todella positiivisia. Se on muuttanut ihmisten elämiä ja ihmissuhteita! Palautteiden kaskiarvo on 4,7 (asteikko 1-5).

Käyt kurssin omatoimisesti ja pääset työstämään mm. äiti- ja isäsuhteitasi, vastuunottoa ja myötätuntoa. Kurssilla hyödynnetään myös mindfulnessia. Tämä kurssi antaa sinulle henkilökohtaisen työskentelymahdollisuuden, ja monet palaavat tällä kurssilla oleviin harjoituksiin vuosienkin jälkeen.

Kurssin normaalihinta on 390 euroa.

”En ajatellut, että menee näin syvälle. Se keikautti suhtautumiseni vanhempiini ihan päälaelleen.”
”Sanalla sanoen kurssi on oleellisen äärellä, ihmisyyden ytimessä. Huikea matka – en olisi voinut kuvitella, että yksi kurssi voi auttaa avautumaan, avaamaan tietoisuutta ja ymmärtämään niin syvällisesti ihmisenä olemisen mysteeriä, että vapaus oli minulle mahdollista löytää.”

Pieniä ihmeitä™ -verkkokurssi

Opi ohjaamaan konstellaatioita turvallisesti! Ainoa verkkokurssi, joka todella opettaa konstellaatioiden ohjaamista kädestä pitäen. Opit neljä turvallista tapaa ohjata konstellaation sekä valtavasti teoriaa.  

Monet ovat kertoneet, miten kurssilla opetettujen konstellaatiotapojen avulla heidän asiakkaansa ovat saaneet merkittäviä ja jopa mullistavia oivalluksia terapia-, työnohjaus- ja coaching-prosesseissa. Kurssi on valtava tietopaketti niin konstellaation taustaymmärrykseen kuin konstellaatioiden ohjaamiseen. Samalla se on myös syvä henkilökohtainen matka oman elämänsä tarkasteluun.  

Voit aloittaa kurssin heti ja se kestää 14 viikkoa, mutta voit tehdä sen hitaamminkin omaan tahtiisi.    

Kurssin normaalihinta on 1200 euroa.    

”Wau, mikä kokemus! Uskomatonta, miten systeemi toimii! Olen edelleen ihmeissäni ja hämmentynytkin, miten ja mistä tunteet ja tuntemukset tulevat… Upeita oivalluksia saimme kaikki, niin konstellaation omistaja, apuhenkilöt, yleisö kuin ohjaajakin. Lämpimästi suosittelen!”

”Osallistuin Pieniä ihmeitä -verkkokurssille, joka ajatuksia herättävällä tavalla avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun. Kurssin rakenne ja työtapa sopivat minulle hyvin: jaksotus, opiskeltava aines ja harjoitukset oli mitoitettu hyvin kurssin tavoitteisiin nähden.”
Pauli Kallio Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT    

”Pieniä ihmeitä -verkkokurssi sai havahtumaan systeemisen ajattelun merkitykseen kaikessa toiminnassa. Verkkokurssi sanoitti omia intuitiivisia näkemyksiä ja havahdutti siihen, että monimutkaisissa systeemeissä tarvitaan energiavirtojen ohjaamista. Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä. Verkkokurssilla esitellyt neljä tapaa tehdä konstellaatio antavat perusvalmiudet matkalle systeemisyyteen. Kurssi herätti vahvan kiinnostuksen systeemiseen ajatteluun ja konstellaation hyödyntämiseen eri yhteyksissä, joten matkasta taitaa tulla pitkä. Tuskin maltan odottaa. Perille en haluakaan. Matka on tärkeämpi.”
Kai Hyttinen Suunnittelija, työnohjaaja STOry 

Kirjallisuus

Hellinger, Bert & ten Hövel, Garbiele (1999) Aknowledning What Is. Conversations with Berth Hellinger.
Hellinger, Bert (2014) Looking Into the Souls of Children: The Hellinger Pedagogy in Action. Hellinger Publications.
Klaavu, Juha (2023) Lapsuuden kehityksellinen trauma. Viisas elämä.
van der Kolk, Bessel (2014) Jäljet kehossa (engl. The Body Keeps the Score). Viisas Elämä.
Levine, Peter A.; Maté, Gabor (2010) In an Unspoken Voice. How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic Books, U.S.
Manne, Joy Ph.D. (Author); Hellinger, Bert (Foreword) (2009) Family Constellations: A Practical Guide to Uncovering the Origins of Family Conflict. North Atlantic Books.
Roman, Jani (2021) Parantava voima. Enlightened Dialogue.
Roman, Jani (2016) Systeeminen konstellaatio. Books on Demand.
Suokas-Cunliffe, Anne ja Van Der Hart, Onno (2006) Dissosiaatiohäiriö - varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. https://www.duodecimlehti.fi/duo95941 

Jani Roman

▪️ Yli 20 vuoden kokemus ja tuhansia konstellaatioita.
▪️ Perhekonstellaation pioneeri, tuonut menetelmää Suomeen vuonna 2002.
▪️ Tehnyt uraauurtavaa tutkimusta perhekonstellaatiosta terapiana (yli 150 henkilöä osallistunut tähän mennessä terapiatutkimukseen) ja organisaatiokonstellaatiosta.
▪️ Opiskellut perhekonstellaatiota menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa.
▪️ Yli 10.000 osallistujaa mindfulnesskursseilla.
▪️ Väitellyt tohtoriksi työpsykologiasta 2005. 

Maksuehdot

 - Opiskelijalla on 30 päivän palautusoikeus ostohetkestä, jolloin hän voi keskeyttää opiskelun ja maksettu summa palautetaan ja hän menettää käyttöoikeuden ostamiinsa kursseihin, poikkeuksena kolmen viikonlopun etäkasvuryhmä, jonka opiskelija sitoutuu maksamaan kokonaisuudessaan osallistuttuaan ensimmäiseen viikonloppuun. Jos ei ole kulunut 30 päivää ostohetkestä ja opiskelija on osallistunut ensimmäiseen viikonloppuun kolmen viikonlopun etäkasvuryhmässä, ja hän haluaa keskeyttää opiskelun, hänelle palautetaan muu maksamansa summa, josta vähennetään kasvuryhmän normaalihinta 417 euroa.
- 30 päivän jälkeen opiskelija sitoutuu maksamaan koko summan valitsemansa maksusuunnitelman mukaisesti.  


FAQ – Usein esitetyt kysymykset  

Miten Konstellaation ohjaaja -koulutus eroaa Perhekonstellaatioterapeuttikoulutuksesta?  

KO-koulutus toteutetaan pääasiassa etämoduulien kautta, kun taas PKT-koulutus tapahtuu lähiryhmissä kolmen päivän tapaamisissa. KO-koulutus on toteutustapansa ansiosta joustavampi ja edullisempi, mutta tarjoaa silti syvällisen työskentelymahdollisuuden. KO-koulutuksen etu on myös verkkokurssit, jotka jäävät opiskelijan käyttöön, eli hän voi kerrata oppimaansa, mitä mahdollisuutta ei lähikoulutuksissa ole.  

Tuleeko kasvuryhmän tapaamisista tallenteet?  

Ei tule, ne on siis koettava tapahtumishetkellä. Tämä sen takia, että se tukee turvallista osallistumista ryhmässä. Yhden tapaamiskerran poissaolo ei ole esteenä ryhmän suorittamiselle ja koulutuksesta valmistumiselle.  

Tuleeko Master Classes -koulutusmoduuleista tallenteet?  

Niistä tulee tallenteet, jotka on katsottavissa Master Classes -sarjan loppumiseen saakka.  

Voinko tehdä Oma voima tai Pieniä ihmeitä -verkkokursseja omaan tahtiini?  

Kyllä voit. Materiaali on käytössäsi niin kauan kuin näitä sivuja ylläpidetään.
 

Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittaudu tästä klikkaamalla