Organisaatiokonstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutus

Koulutuksen esittely


Vuoden mittainen lähiryhmäkoulutus coachaamiseen ja johtamisen sekä organisaatiokulttuurin kehittämiseen konstellaation avulla.

Kenelle?

Konsulteille, esihenkilöille, työnohjaajille, terapeuteille, ylipäätään organisaatioiden kanssa työskentelystä kiinnostuneille.

Mitä saat?  

Opit tunnistamaan kaikissa ihmisyhteisöissä vaikuttavia näkymättömiä dynamiikoita ja miten ne vaikuttavat johtamiseen ja organisaation kulttuuriin. Opit tekemään niitä näkyviksi ja työstämään niitä ja siten tukemaan organisaatioiden kehittämistä. Kehität taitojasi coachina ja saavutat parempia tuloksia työssäsi päästessäsi ongelmien ytimeen. Kehität ihmissuhdetaitojasi ja kykenet tukemaan paremmin ohjattaviasi ja coachattaviasi.

Lue lisää organisaatiokonstellaatiosta täältä: https://ioast.newzenler.com/organisaatiokonstellaatio

Sisältö

- Kaksipäiväiset lähitapaamiset 7 x 2 päivää (to-pe klo 9-16):
  1. Systeemisen konstellaation perusteet (periaatteet ja dynamiikat)
  2. Strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittäminen
  3. Ohjaajan itsetuntemus ja ymmärrys ihmisestä (perhekonstellaatio)
  4. Systeeminen työnohjaus ja coachaus (ohjausharjoittelun aloittaminen)
  5. Työyhteisön ja organisaatiokulttuurin kehittäminen (ohjausharjoittelua)
  6. Johtaminen ja sen kehittäminen (ohjausharjoittelua)
  7. Yhteisölliset konstellaatiot ja päätös (ohjausharjoittelua)
- Kirjallisuuden lukeminen
- Yksilöohjausharjoittelua (10 yksittäistä ja 5 kolmen kerran prosessia)
- Konstellaatiopäiville osallistuminen vähintään 2 päivää (kesäkuu) (erillinen hinta: IOASTin opiskelijat pääsevät puoleen hintaan päiville, voi osallistua myös etänä)
- Lopputyö: Harjoitusohjausten kuvaukset reflektointeineen.
- Essee: omakohtaisen kasvuprosessin kuvaus.

Kouluttaja 

Koulutuksen vetäjä on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa TkT (työpsykologia) Jani Roman.  

Jani on kokeneimpia konstellaatio-ohjaaja Suomessa. Hän on myös tutkinut menetelmän soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen (ongelmien diagnosointi, kulttuurin kehittäminen, johtamisen kehittäminen) 20:ssa organisaatiossa osinTyösuojelurahaston rahoittamana. Jani on auttanut useissa suurissa fuusioissa ja yritysostoin kasvavissa yrityksissä yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa.  

”Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista.”
Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy.
 
Hinta 

Koulutuksen hinta on 4950 euroa + alv. Koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan. Sen voi maksaa useassa erässä.

Seuraavat koulutukset ja niihin hakeminen

Maaliskuu 2024 (neljäs koulutus)

Tervetuloa opiskelemaan Organisaatiokonstellaation ohjaaja IOAST™:ksi! 

Palautteita

Nimettömänä annettujen palautteiden keskiarvo on 5/5.

”Opettaja on huippuosaaja ja kannusti kokeilemaan ja ajattelemaan itse.”  

”Kiitos hienosta oppimiskokemuksesta, josta on ollut todellista hyötyä.”  

”Opettaja ei päästänyt meitä helpolla, vaan kohteli meitä kuin aikuisia.”  

”Loistava kurssi jokaiselle, joka haluaa laajentaa ajatteluaan, osaamistaan ja ymmärrystään erilaisten organisaatioiden ja ihmisryhmien toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä inhimillisten mahdollisuuksien ja toiminnan näkökulmasta. Jokaiselle, joka haluaa kehittää inhimillistä systeemistä ymmärrystään.”  

”Iso määrä harjoituksia ja oikeita asiakascaseja omiemme lisäksi. Keskustelu harjoitusten jälkeen ja yhdessä oppiminen ja oivaltaminen.”  

”Iso kiitos sinulle Jani. Olet hienosti tilaa antava ja kaikkia kunnioittava opettaja :) Oli todellinen ilo olla tällä kurssilla mahtavien opiskelukavereiden kanssa.”  

”Kouluttaja-ohjaajan avoimen vuorovaikutteinen, dialoginen lähestymistapa. Hänen tapansa jakaa omaamaansa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä kurssitien kulkeminen yhdessä (tasavertaisena) kurssilaisten kanssa mahdollisti jokaiselle kurssilaiselle kokemuksen oman tarpeen mukaisesta oppimistilasta. Jokainen kurssilainen rikastutti kokemuksillaan ja näkökulmillaan kokonaisoppimista, parviälyä.”

Katso alta video työyhteisön kehittämisestä konstellaatiolla

Kerron videolla miten työyhteisön kehittäjä voi hyödyntää konstellaatiota organisaation kehittämisen.