Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™ -koulutus

Koulutuksen esittely


Kolmivuotinen terapeuttikoulutus lähiryhmässä, joka koostuu ensimmäisen vuoden kasvuryhmästä (omaa terapiaa), toisen vuoden ohjaajakoulutuksesta ja kolmannen vuoden työnohjatusta harjoittelusta.

Kenelle?

Ensimmäinen vuosi on jokaiselle, joka haluaa kehittää ihmissuhteitaan, itsetuntemustaan ja kasvaa ihmisenä perhekonstellaation keinoin. Voit siis hakea vain ensimmäisen vuoden kasvuryhmään oman terapiasi vuoksi.

Koko koulutus sopii psykoterapeuteille, muille terapeuteille ja terapeutiksi haluaville. Toisen vuoden pääsykriteereinä on vähintään 30 vuoden ikä ja opistotasoinen peruskoulutus (ammattikorkeakoulu tai soveltuva ammattikoulutus kuten lähihoitaja, jolloin edellytetään myös muuta soveltuvaa kokemusta ja osaamista).  

Mitä saat?  

Ensimmäinen vuosi on omaa terapiaa, ja se sopii jokaiselle, joka haluaa kehittää ihmissuhteitaan, itsetuntemustaan ja kasvaa ihmisenä perhekonstellaation keinoin. Toisena ja kolmantena vuotena opiskelet konstellaation ohjaamista ja kasvat perhekonstellaatioterapeutiksi.

Lue lisää perhekonstellaatiosta: https://ioast.newzenler.com/perhekonstellaatio


Sisältö ensimmäinen vuosi (Kasvuryhmä)

- Lähitapaamiset 7 x 2 päivää (to-pe klo 9-16, 4-6 viikon välein):
  1. Perhekonstellaation perusteet
  2. Äitisuhde
  3. Isäsuhde
  4. Parisuhde
  5. Vanhemmuus
  6. Vastuu ja irtipäästäminen
  7. Erityiskysymyksiä ja ensimmäisen vuoden päätös
- Vertaisryhmätapaamiset (n. 6 krt)
- Kirjallisuuden lukeminen
- (Hakeminen toiselle vuodelle)  

Ensimmäisen vuoden kirjallisuuslista

Hellinger, Bert (2009) Success in life. Hellinger Publications. / Hellinger, Bert & ten Hövel, Garbiele (1999) Aknowledning What Is. Conversations with Berth Hellinger.
Roman, Jani (2021) Parantava voima. Enlightened Dialogue.
 

Sisältö toinen vuosi (Ohjaajakoulutus)

- Lähitapaamiset 7 x 2 päivää (to-pe klo 9-16, 4-6 viikon välein):
  1. Terapeuttina toimiminen ja asiakkaan kohtaaminen (ohjausharjoittelua ryhmän kanssa)
  2. Perhekonstellaation ohjaaminen (ohjausharjoittelua ryhmän kanssa)
  3. Traumat ja niiden kanssa työskentely sekä perhekonstellaation rajoitukset (ohjausharjoittelua harjoitusasiakkaiden kanssa)
  4. Konstellaation eri muodot ja kehityssukupolvet (Hellingerin työskentelyn kehitysvaiheet) (ohjausharjoittelua harjoitusasiakkaiden kanssa)
  5. Perhekonstellaation yhdistäminen muihin terapiamuotoihin (ohjausharjoittelua harjoitusasiakkaiden kanssa)
  6. Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset konstellaatiot (ohjausharjoittelua harjoitusasiakkaiden kanssa)
  7. Organisaatiokonstellaatiot ja työskentely organisaatiokontekstissa sekä toisen vuoden päätös (ohjausharjoittelua harjoitusasiakkaiden kanssa)
- Master Classes eli Interaktiiviset onlinemoduulit  6 päivää (ks. alempaa tarkempi kuvaus) (sisältyy koulutuksen hintaan)
- 2 x henkilökohtainen terapiasessio á 2 h (erillinen hinta)
- Vertaisryhmätapaamiset (n. 6 krt)
- Pienryhmissä harjoitusohjauksia (5 kpl)
- Yksilöharjoitusohjauksia (20 kpl)
- Kirjallisuuden lukeminen ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen (tenttejä)
- Kirjallisuusreferaatin tekeminen (2 kpl)
- Lopputyön aloittaminen (valmistuu 3. vuodelle): aiheen valinta ja jäsennys sekä aineiston hankinnan valmistelu (tutkielma jostakin vastuukouluttajan kanssa sovitusta aiheesta)  

Master Classes eli interaktiiviset online -moduulit

Nämä Zoomin kautta tapahtuvat opetustilaisuudet avaavat konstellaatioiden ohjaamisen perusteita ja teoriaa, ja lisäksi antavat mahdollisuuden omakohtaiselle harjoittelulle, pienryhmissä jakamiselle ja työnohjaukselliselle pohdinnalle. Moduulit ovat yhteisiä Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutukseen osallistuvien kanssa.

Moduuleita on kuusi, ja ne ovat live online -tapahtumia eli niistä ei tule tallenteita. Tapaamiset ovat maanantai- ja tiistai-iltaisin klo 18-21, ja ne pidetään noin neljän viikon välein. Jos et pääse johonkin moduuliin mukaan, voit osallistua seuraavan kokonaisuuden yhteydessä (järjestetään vähintään 1 krt/v).

Moduulit sisältyvät koulutukseen. Saat sähköpostilla ohjeet moduuleihin pääsystä.

Moduulien sisällöt:
1. Perusteet: Periaatteet, fenomenologisuus, omatunto, symbolityöskentely ja ohjaajan rooli ja vastuu
2. Vanhempi- ja lapsisuhteet
3. Parisuhde ja rakkaus
4. Sisarussuhteet
5. Sairaudet
6. Eri tapoja tehdä konstellaatioita (Hellingerin eri sukupolvet työskentelystä, yhteiskunnalliset, organisaatio, ohjaajan ohjaavuus vs. itsestään tapahtuva)    

Master Classeihin voivat osallistua vain opiskelijaksi rekisteröityneet. Saat ohjeet toisen vuoden aikana miten osallistut näihin moduuleihin.

Moduulien ajankohdat löytyvät alempaa 2. vuoden linkkien kautta.  

Toisen ja kolmannen vuoden kirjallisuuslista

Antikainen, Risto (toimittaja); Ranta, Mauri (toimittaja) (2008) Kohti vastavuoroisuutta - psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannus Oy Duodecim.
Hellinger, Bert (2014) Looking Into the Souls of Children: The Hellinger Pedagogy in Action. Hellinger Publications.  
van der Kolk, Bessel (2014) Jäljet kehossa (engl. The Body Keeps the Score). Viisas Elämä.
Levine, Peter A.; Maté, Gabor (2010) In an Unspoken Voice. How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic Books, U.S.
Manne, Joy  Ph.D. (Author); Hellinger, Bert (Foreword) (2009) Family Constellations: A Practical Guide to Uncovering the Origins of Family Conflict. North Atlantic Books.
Roman, Jani (2016) Systeeminen konstellaatio. Books on Demand.
Suokas-Cunliffe, Anne ja Van Der Hart, Onno (2006) Dissosiaatiohäiriö - varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. https://www.duodecimlehti.fi/duo95941
Takanen, Kimmo (2011) Tunne lukkosi - vapaudu tunteiden vallasta. WSOY.
Whittington, John (2020) Systemic Coaching and Constellations.
Lista voi täydentyä.


Sisältö kolmas vuosi (Työnohjattu harjoittelu)
 
- Opiskelijoiden omien ryhmien toteuttaminen (vähintään 5 päivää, ja vähintään 5 ohjausta videoituina)
- Yksilöharjoitusohjauksia (10 x 3 kerran prosessia)
- Työnohjaukselliset lähitapaamiset 4 x 1 päivää (käsitellään kokemuksia harjoitusohjauksista)
- Konstellaatiopäiviin osallistuminen vähintään 2 päivää (kesäkuu) (erillinen hinta 80 euroa: IOASTin opiskelijat pääsevät puoleen hintaan päiville, voi osallistua myös etänä)
- Lopputyön tekeminen (30-70 sivua) (lopputyö on julkinen)
- Essee omasta polusta
- Valmistuminen Konstellaatiopäivillä (kesäkuu)  

Kouluttaja 

Jani Roman on kokeneimpia perhekonstellaation vetäjiä Suomessa ja opiskellut menetelmää sen kehittäjän Bert Hellingerin luona.

Hinta  

Ensimmäinen vuosi 4950 euroa (sis. alv). Toinen vuosi 4950 euroa (sis. alv). Kolmas vuosi 1320 euroa (sis. alv).

Jos on suorittanut Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutuksen, se voi korvata ensimmäisen vuoden kasvuryhmän, jos KO-koulutuksen lisäksi opiskelija on osallistunut vähintään viisi päivää perhekonstellaatioryhmiin.

Seuraavat koulutusajankohdat ja niihin hakeminen  

Huomaa, että tässä vaiheessa haet vain kasvuryhmään eli ensimmäiseen vuoteen. Katso alta koulutuspäivämäärät ja hae sinulle sopivaan kasvuryhmään.

Kasvuryhmä (1. vuosi)
Tammikuu 2023
Lokakuu 2023
Helmikuu 2024
Tammikuu 2025

Ohjaajakoulutus (2. vuosi)
Tammikuu 2024
Tammikuu 2025
Tammikuu 2026

Työnohjattu harjoittelu (3. vuosi)
Tammikuu 2025
Tammikuu 2026

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi