Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™ 40 op
Uudistunut koulutus

Koulutuksen esittely


Kolmivuotinen terapeuttikoulutus lähiryhmässä, joka koostuu ensimmäisen vuoden kasvuryhmästä (omaa terapiaa), toisen vuoden ohjaajakoulutuksesta ja kolmannen vuoden työnohjatusta harjoittelusta.

Koulutuksen uudistamisessa on hyödynnetty käynnissä olevaa perhekonstellaatiotutkimusta ja kokemuksia toteutetuista koulutusryhmistä. Vuodesta 2024 kaikki uudet ryhmät toteutuvat uuden ohjelman mukaisesti. Koulutuksen uudistus tekee siitä helpommin osallistuttavan ja tehokkaamman.

Perhekonstellaatiossa työskennellään kaikkein tärkeimmän kanssa eli ihmisten välisen rakkauden ja omaksi itsekseen kasvamisen kanssa.

Koulutuksen kokonaistyömäärä on 40 opintopistettä, joka jakautuu seuraavasti: 1. vuosi 5 opintopistettä, 2. vuosi 20 opintopistettä ja 3. vuosi 15 opintopistettä.

Kenelle?

Kolmivuotinen terapeuttikoulutus sopii menetelmästä kiinnostuneille. Ensimmäinen vuosi on kasvuryhmä, jossa osallistuja voi työstää ylisukupolvisia traumoja ja taakkoja ja vapautua niistä, kehittää ihmissuhteitaan ja itsetuntemustaan sekä kasvaa ihmisenä perhekonstellaation avulla.

Ensimmäinen vuosi on omaa terapiaa, ja siihen voi siis osallistua, vaikka ei jatkaisikaan koulutuksen kakkos- ja kolmosvuosille, joiden aikana opitaan konstellaatioiden ohjaamista ja terapeuttina toimimisesta. Kokonaisuutena kolmivuotinen koulutus on ammatillinen jatkokoulutus.

Mitä perhekonstellaatio on?

Perhekonstellaatio tekee näkyväksi kantamiasi alitajuisia suhteita ja taakkasiirtymiä. Voit eheyttää ja parantaa haavojasi ja traumojasi, vapautua taakoista, joita ei tarvitse enää kantaa, ja sen kautta saada uusia mahdollisuuksia onnistua ihmissuhteissasi ja työssäsi. Perhekonstellaatio on ainutlaatuinen menetelmä. Sen avulla voimme ymmärtää ihmismielen ja rakkauden toiminnasta tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista. Taakkasiirtymät, lojaalisuudet, projektiot ja erilaiset alitajuiset sidokset tulevat kokemuksellisesti näkyviksi ja kohdatuiksi. Voimme löytää ratkaisuja haasteisiin, joihin emme ole saaneet selvyyttä muista terapioista.

Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™

Perhekonstellaatioterapeutti kykenee ohjaamaan terapeuttisia konstellaatioita asiakkailleen ja yhdistämään systeemistä ymmärrystä muuhun terapiatyöhön. Tämä tarkoittaa ylisukupolvisten traumojen, perhedynamiikkojen ja taakkasiirtymien ymmärtämistä.

Kouluttajat

Pääkouluttaja TkT Jani Roman on kokeneimpia perhekonstellaation ohjaajia Suomessa ja kokenut terapeutti. Hän on opiskellut menetelmää sen kehittäjän Bert Hellingerin luona. Jani on tutkinut konstellaation käyttöä organisaatioiden kehittämisessä (2009-2021) ja vuodesta 2022 lähtien hän on tutkinut perhekonstellaation vaikuttavuutta terapiana. Tutkimuksessa on ollut useita ryhmiä, osallistujia on ollut 114 ja sen puitteissa on tehty yli 130 konstellaatiota.

Amita Riikka Lehti on myös perhekonstellaation pioneereja Suomessa, ja toi menetelmän Suomeen Janin kanssa vuonna 2002. Hän on myös Somatic Experiencing Practitioner ja ratkaisukeskeinen coach. Amita on tullut tunnetuksi Akkain Väki -piirien ohjaajana ja naistyöpajojen pitäjänä erityisalueena vaihdevuosi-ikäisten naisten voimaantuminen siirtymävaiheessa voimavuosiin ja ajassa sen jälkeen.

Elina Mikkola ja Rubén Nagore ovat kahden kulttuurin pariskunta sekä kahden pienen lapsen vanhemmat. Ensimmäiseltä ammatiltaan he ovat teatteri-ilmaisun ohjaaja ja näyttelijä. Perhekonstellaatio-ohjaajiksi he valmistuivat vuonna 2018 Barcelonan Hahmoterapia Instituutin kansainvälisestä koulutusohjelmasta Joan Garrigan ohjauksessa. He ovat molemmat myös jatkaneet kouluttautumista niin Rosen terapian ja Rebirthing Breathwork Mastery- menetelmän saralla ja yhdistävät nyt konstellaatiotyöskentelyssään yli 10 vuoden kokemuksensa ryhmänohjauksesta, kehotietoisuudesta sekä läsnäolosta.


Ensimmäinen vuosi eli kasvuryhmä 5 op

Ensimmäinen vuosi koostuu 4 x 3 päivästä eli yhteensä 12 lähipäivästä ja kirjallisuuden lukemisesta.

Mitä saat kasvuryhmästä?

- Opit perhekonstellaation perusteet
- Eheytät äiti- ja isäsuhteitasi sekä suhdetta sukuusi
- Luot parempia edellytyksiä rakkaudellisille ihmissuhteille
- Luot parempia edellytyksiä käyttää kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi
- Selkeytät suhdettasi elämään, ihmisiin, työhön ja menestykseen

Lähitapaamiset á 3 päivää (ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-15)

1. Perhekonstellaation perusteet, äiti- ja isäsuhde (Jani Roman).
2. Parisuhde, vanhemmuus (Amita Riikka Lehti).
3. Taakkasiirtymien vaikutus elämän haasteisiin (Elina Mikkola & Rubén Nagore).
4. Menneisyys ja tulevaisuus (Jani Roman).

Koulutuspaikka on pääkaupunkiseudulla. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 
Ensimmäisen vuoden tapaamiset vuonna 2024 ja 2025:
- Ryhmä 1E: 18.-20.9, 6.-8.11, 11.-13.12 ja 15.-17.1.

Ensimmäisen vuoden kirjallisuus

Hellinger, Bert (2009) Success in life. Hellinger Publications. / Hellinger, Bert & ten Hövel, Garbiele (1999) Aknowledning What Is. Conversations with Berth Hellinger.
Klaavu, Juha (2023) Lapsuuden kehityksellinen trauma. Viisas elämä.
Roman, Jani (2021) Parantava voima. Enlightened Dialogue.

Hinta

Kasvuryhmän hinta on 2750 euroa + alv. Ilmoittauduttuasi saat vahvistuksen sähköpostiisi ja ennakkolaskun (haastattelumaksu), joka on 150 euroa. Loppumaksun voit maksaa yhdessä tai kahdessa erässä, tai sovittaessa useammassa erässä.

Hakeminen ryhmään

Hae ryhmään klikkaamalla tästä.

Peruutusehdot

- koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan
- viimeistään 90 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: koko maksettu summa palautetaan (paitsi haastattelumaksu)
- viimeistään 60 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: 50 % summasta palautetaan (paitsi haastattelumaksu)
- tämän jälkeen maksettuja kurssimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole ylivoimainen este (lääkärintodistuksella vahvistettu tapaturma tai äkillinen sairaus).

Toinen vuosi eli ohjaajakoulutus 20 op

Toinen vuosi koostuu 10:stä päivästä, joista 9 on lähipäiviä (3 x 3 päivää) ja yksi etäpäivä, kirjallisuuden lukemisesta, harjoitusohjauksista ja lopputyön tekemisestä.

Mitä saat toisesta vuodesta?

- Opit keskeiset psykologiset ilmiöt, mekanismit ja dynamiikat, jotka ilmenevät ihmissuhteissa ja vaikuttavat ihmissuhteisiin ja turvallisuuteen niissä.
- Saat harjoitella konstellaatioiden ohjaamista turvallisessa ympäristössä ja tuen kanssa.
- Ohjausten jälkeiset keskustelut syventävät ymmärrystäsi systeemisistä dynamiikoista ja miten ohjata ammattimaisesti ja terapeuttisesti konstellaatioita.
- Syvennät ymmärrystäsi lopputyön tekemisen kautta (lopputyön voi tehdä valmiiksi kolmannen vuoden aikana).
- Alat harjoitella omien harjoitusasiakkaiden kanssa ryhmässä tapahtuvan harjoittelun lisäksi.
- Rakennat vahvaa pohjaa ymmärtää systeemisiä dynamiikoita, tehdä niitä näkyväksi ja tukea myös yhteisöllistä kehitystä.
- Rakennat omaa identiteettiäsi perhekonstellaatioiden ja ylipäätään konstellaatioiden ohjaajana.

Lähitapaamiset á 3 päivää (ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-15):

1. Perhekonstellaation ohjaaminen ja perhekonstellaatioterapeuttina toimiminen, projektiot, transferenssit, projektiiviset identifikaatiot, samaistumiset ja lojaliteetit ja niiden ilmeneminen ihmissuhteissa sekä kiintymyssuhteen haavat ja kehityksellinen trauma (ohjausharjoittelu ryhmän kanssa). (Kouluttaja Jani Roman)
2. Traumat (kehityksellinen trauma, onnettomuuskokemukset ja seksuaaliset traumat) ja miten konstellaation avulla voidaan työstää niitä sekä miten yhdistää muihin terapiamuotoihin (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa). Omatoimisten harjoitusohjausten aloitus. (Kouluttaja Amita Riikka Lehti)
3. Konstellaation eri muodot ja kehityssukupolvet sekä ohjaajan rooli niissä (perhekonstellaatio, organisaatiokonstellaatio, yhteisöllinen konstellaatio, yhteiskunnallinen konstellaatio, Hellingerin kehityssukupolvet 1-3, Kvanttikonstellaatio®). Työnohjauksellista käsittelyä omatoimisista harjoitusohjauksista (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa). (Kouluttaja Jani Roman)

Etäpäivä:

4. Työnohjauksellista käsittelyä harjoitusohjauksista, erityiskysymyksiä konstellaatioiden ohjaamisesta ja oman ohjaajuuden kehittäminen sekä lopputöiden käsittelyä – toisen vuoden päätös (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa). (Kouluttaja Jani Roman)

Koulutuspaikka on pääkaupunkiseudulla. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Etätapahtumat toteutetaan Zoomissa.

Toisen vuoden tapaamiset 2025:
- Ryhmä 2A: 29.-31.1, 26.-28.3, 14.-16.5 ja 19.9.

Osallistuminen IOASTin Konstellaatiopäiville

Opiskelijan tulee osallistua yhteensä 3 päivää Konstellaatiopäiville, jotka järjestetään vuosittain kesäkuussa.
- Vuonna 2024: 12.-13.6. (Tammisaari)
- Vuonna 2025: 13.-15.6. (Tammisaari)

Lisäksi toisena vuotena:
- osallistujat muodostavat lukupiirejä
- 2 x henkilökohtainen terapiasessio á 2 h (erillinen hinta)
- Ryhmissä harjoitusohjauksia (20 kpl) (voi toteuttaa Konstellaatiopäivillä tai opiskelijoiden muodostamissa ryhmissä) ja näistä kirjallinen reflektio
- Yksilöharjoitusohjauksia (20 kpl) (omia harjoitusasiakkaita) ja näistä kirjallinen reflektio
- Kirjallisuuden lukeminen ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen (tentti)
- Kirjallisuusreferaatin tekeminen (3 kpl)
- Lopputyön aloittaminen (valmistuu 3. vuodelle): aiheen valinta ja jäsennys sekä aineiston hankinnan valmistelu (tutkielma jostakin vastuukouluttajan kanssa sovitusta aiheesta)

Toisen ja kolmannen vuoden kirjallisuuslista

Antikainen, Risto (toimittaja); Ranta, Mauri (toimittaja) (2008) Kohti vastavuoroisuutta - psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannus Oy Duodecim.
Hellinger, Bert (2014) Looking Into the Souls of Children: The Hellinger Pedagogy in Action. Hellinger Publications.
van der Kolk, Bessel (2014) Jäljet kehossa (engl. The Body Keeps the Score). Viisas Elämä.
Levine, Peter A.; Maté, Gabor (2010) In an Unspoken Voice. How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic Books, U.S.
Manne, Joy Ph.D. (Author); Hellinger, Bert (Foreword) (2009) Family Constellations: A Practical Guide to Uncovering the Origins of Family Conflict. North Atlantic Books.
Roman, Jani (2016) Systeeminen konstellaatio. Books on Demand.
Suokas-Cunliffe, Anne ja Van Der Hart, Onno (2006) Dissosiaatiohäiriö - varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. https://www.duodecimlehti.fi/duo95941
Takanen, Kimmo (2011) Tunne lukkosi - vapaudu tunteiden vallasta. WSOY.
Whittington, John (2020) Systemic Coaching and Constellations.

Lista voi täydentyä.

Hinta

Toisen vuoden hinta on 2300 euroa + alv. Konstellaatiopäiviin ilmoittaudutaan erikseen (erillinen hinta) ja henkilökohtaisista terapioista oma hinta.

Hakeminen ryhmään

Toiselle vuodelle haetaan, kun ensimmäinen vuosi on suoritettu. Lue lisää täältä ja hae ryhmään: https://www.ioast.fi/courses/yh7aqj0o

Kolmas vuosi eli työnohjattu harjoittelu 15 op

Kolmas vuosi koostuu kolmesta etätapaamisesta (á 1 päivä) ja yhdestä lähitapaamisesta (2 päivää) yhteensä 5 päivää. Kolmannella vuodella opiskelijat aloittavat omien ryhmien vetämiset ja koulutuksen tapaamisissa näistä käydään työnohjauksellisia keskusteluja.

Mitä saat kolmannesta vuodesta?

- Syvennät ymmärrystäsi konstellaatioiden ohjaamisesta.
- Vahvistat identiteettiäsi perhekonstellaatioiden ohjaajana.
- Rakennat ammattilaisuutta konstellaatioiden ohjaamiseen.
- Syvennät ymmärrystäsi lopputyön kautta.
- Integroit oppimaasi elämääsi.

Etä- ja lähitapaamiset:
- Kolme etätapaamista (klo 9-14), joissa käsitellään työnohjauksellisesti opiskelijoiden kysymyksiä konstellaatioiden ja ryhmien ohjaamisesta.
- Yksi kahden päivän lähitapaaminen (1. pvä klo 10-17, 2. pvä 9-15), joissa käsitellään lopputöitä, opiskelijoiden kysymyksiä ja päätetään koulutus.

Lisäksi:
- Opiskelijoiden omien ryhmien toteuttaminen (vähintään 5 päivää, ja vähintään 2 ohjausta videoituina)
- Yksilöharjoitusohjauksia (5 x 3 kerran prosessia)
- Lopputyön tekeminen (20-50 sivua) (lopputyö on julkinen)
- Essee omasta polusta (ei ole julkinen)

Kolmannen vuoden tapaamiset 2026
- aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta

Kolmannen vuoden hinta on 1100 euroa + alv.

Hakeminen ryhmään

Kolmannelle vuodelle haetaan, kun toinen vuosi on suoritettu.