Erityinen tarjous Pyhä läsnäolo™ -prosessiin

MUUTAMA MAHTUU VIELÄ!

Mitä sanoisit syvällisestä terapia- ja koulutusprosessista, jonka saisit uskomattoman edullisesti? Samalla oppisit konstellaatioita ja valmistuisit mindfulnessohjaajaksi. Ainutkertainen mahdollisuus.


Erityinen tarjous Pyhä läsnäolo™ -prosessiin: Yli 3300 euron paketti vain 995 eurolla! Huom! Vain muutama mahtuu vielä mukaan!


Oletko koskaan toivonut, että voisit levollisemmin olla sinut itsesi ja elämäsi kanssa, ja uskaltaa onnistua ja nauttia tekemisistäsi?  

Tai toivonut, että voisit kokea rakkaudellisia ja lämpimiä ihmissuhteita, joissa iloitsette toinen toisistanne? Niin parisuhteessa kuin muun perheen ja ystävien kanssa.  


Tai:

Oletko koskaan toivonut, että voisit tunnistaa mielesi piilossa olevat asiat, jotka estävät sinua onnistumasta ihmissuhteissasi, työssäsi ja kasvussasi?

Entä oletko toivonut, että voisit saada todella työstää elämäsi keskeisiä kysymyksiä turvallisesti, luottamuksen ilmapiirissä, tulla kuulluksi ja nähdyksi – ja kokea aidosti pääseväsi eteenpäin omassa kasvussasi?

 
 
Ensimmäisissä kysymyksissäni olevia toiveita voisi kutsua myös seuraavasti: olla aidossa minuudessa.

(Sen vastakohta on tietysti epäaidot minuuden tilat, jotka ovat luonnollisia seurauksia lapsuuden kehityksellisestä traumasta, mikä koskettaa suurinta osaa ihmisistä.)

Nuo kysymykset liittyvät siihen, mikä minulle on tullut yhä kirkkaammin esille niin konstellaatiotyöskentelyn kuin meditaation kautta. Lapsuuden kehityksellinen trauma on haasteellinen työstää, ja perinteinen terapia puree siihen huonosti. Se on oikeastaan traagista, sillä kehityksellinen trauma on niin yleinen.

(Linkki videoon Aitoon läsnäoloon, aitoon minuuteen, jossa avaan mm. lapsuuden kehityksellistä traumaa sekä tutkimustuloksia konstellaatiosta: https://youtu.be/L0ErxwtG9g0)

Kehityksellistä traumaa ei ole osattu oikein edes tunnistaa. Lapsuuden emotionaalinen yksinjääminen on monesti suljettu pois tietoisuudesta, ja sen suojaksi rakennutetut kompensaatiokuoret peittävät näköpiiristä todellisen haavamme.


Kehityksellisen trauman työstäminen on mahdollista

Minulle oli tärkeä oivallus, että konstellaatiossa me pääsääntöisesti työstämme juuri tätä traumaa. Tekemäni tutkimus perhekonstellaatiosta on syventänyt ymmärrystäni niin kehityksellisestä traumasta kuin konstellaation mahdollisuuksista hoitaa sitä. Erityisen merkittävänä pidän sitä oivallusta, että meidän on tehtävä konstellaatiotyöskentelyä pitkäjänteisemmin kuin on ollut tapana, jos todella haluamme päästä mielen syvärakenteisiin saakka.

Aloitin alkuvuodesta 2023 perhekonstellaatiotutkimuksen. Sen ensimmäisen osatutkimuksen (kolmen viikonlopun etäkasvuryhmä) tulokset ovat käsissämme. Ne ovat hätkähdyttäviä. Tutkimus on huolellisesti tehty ja näyttö on selkeä: perhekonstellaatio on tehokas terapiamuoto, joka merkittävällä tavalla auttaa pääsemään kiinni sellaiseen, mihin on ollut vaikea päästä mitenkään muuten, ja mikä vaikuttaa ihmissuhteisiin ja tunteisiin ja ylipäätään elämän kokemiseen. Se voi tehdä jopa käänteentekevän muutoksen suhteessa vanhempiin ja perheeseen – ja sitä kautta se heijastuu minäkuvaan, itseluottamukseen, vakauteen ja kykyyn olla läsnä.

”Pääsin syvällisesti kiinni siihen vaiettuun, mihin pitikin tässä tilanteessa - mihin en ole aiemmin päässyt. Kokemus oli vaikuttava ja sai liikkeelle matkan, joka jatkuu ja joka vaikuttaa paitsi minuun, myös läheisiini.”

”Tuli uusia oivalluksia ja kysymykset kääntyivät eri suuntaan, kuin ennen konstellaatioita. Siis muutos tuli ajattelutavassa ja suhtautumisessa asioihin. Ahdistukseni lieveni merkittävällä tavalla. Ymmärrykseni ihmisistä sai vahvistusta, näin tiedän heistä ja itsestäni sellaisia asioita, jotka valaisevat toimintamme syitä.”

”Ahdistukseni on vähentynyt huomattavasti. Luottamus elämään lisääntyi. Sisälläni on nyt rauhaa enemmän. En pelkää ja uskallan heittäytyä. Iloitsen. Koen kiitollisuuden hetkiä. Rohkenen ottaa uusia asioita käsiteltäväksi. En pakene hankalia tunteita.”


 


Aitoon minuuteen konstellaation ja meditaation avulla – Pyhä läsnäolo™ on ainutlaatuinen prosessi

Pyhä läsnäolo™ -terapia- ja koulutusprosessi menee tietenkin valtavan paljon syvemmälle kuin mikä tutkimuksessa olleessa kolmen viikonlopun etätapaamisissa oli mitenkään mahdollista. Pääset todella kohtaamaan henkilökohtaisia kysymyksiäsi niin konstellaatioiden, meditaatioiden kuin keskustelujen kautta. Pääset työstämään lapsuuden kehityksellistä traumaa.

Pyhä läsnäolo™ -prosessissa opimme sekä meditaatiota että teemme paljon konstellaatioita niin etä- kuin lähitapaamisissa. Meditaatio syventää konstellaatiotyöskentelyä – kykenet paremmin kohtaamaan sen, mikä on vaikeaa. Meditaatiosta saat työkalun, joka on aina mukanasi. Elämäsi viimeiseen hetkeen saakka.


Pyhä läsnäolo™ on seitsemän kuukauden terapia- ja koulutusprosessi, jossa saat:

- Kohdata juuri sinun elämäsi keskeisiä kysymyksiä, tutkia ja työstää niitä, ja löytää niihin vastauksia.
- Työstää traumojasi ja ihmissuhteitasi.
- Tuen tehdä meditaatioharjoituksia – se ei enää riipu vain itsekuristasi, sillä olet mukana ryhmässä, jonka tapaamiset tiettyinä aikoina riittävän usein tukevat harjoitusten tekemistä.
- Kokemuksen siitä, mitä on olla läsnä.
- Turvallisen, vuorovaikutuksellisen ja voimaannuttavan yhteydenkokemuksen yhdessä muiden kanssa.
- Viisastumista ja kasvua monien monien konstellaatioiden myötä.
- Ymmärrystä lapsuuden kehityksellisestä traumasta ja sen työstämisestä konstellaation ja meditaation avulla.
- Voit hyödyntää tätä työssäsi, jos vedät tai haluat alkaa vetää ryhmiä tai tehdä yksilöohjauksia, nimittäin saat mahdollisuuden valmistua samalla mindfulnessohjaajaksi, joka kykenee myös ohjaamaan yksinkertaisia konstellaatioita.
- Osasuorituksia Konstellaation ohjaaja -koulutukseen, eli olet tämän jälkeen jo pitkällä senkin koulutuksen suhteen.


Miten Pyhä läsnäolo™ -prosessi voi tukea sinua?

- Kykenet olemaan vakaampi elämässäsi ja muiden kanssa.
- Kehität myötätuntoa itseäsi ja muita kohtaan.
- Voit vapautua perheestäsi tulevista vaikeista tunteista.
- Voit elää paremmin sitä elämää, jota haluat elää.
- Voit rakentaa rakkaudellisia ihmissuhteita – ja tuntea miltä tuntuu hyväksyä itsensä ja toiset juuri sellaisina kuin he ovat.
- Olet omassa voimassasi – tunnet enemmän sisäistä rauhaa ja selkeyttä.
- Opit ymmärtämään näkymättömiä perhedynamiikkoja ja miten ne vaikuttavat sinuun ja kaikkiin muihinkin ihmisiin.
- Opit työstämään tunteitasi ja kohtaamaan vaikeita tunteita tavalla, joka vapauttaa.
- Opit rentoutumaan ja olemaan enemmän läsnä omassa kehossasi.
- Kehität kykyäsi ratkoa elämäsi ongelmia ja olla luovempi.
- Meditaation harjoittamisen hyödyistä on tuhansia tutkimuksia, ja tiedämme, miten se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, kehittää ongelmanratkaisua ja luovuutta sekä muistia, ja auttaa myös työstämään traumoja tavalla, mikä näkyy myös aivokuvissa.
- Opit lisää konstellaatioista ja se voi auttaa sinua myös ohjaamaan itse niitä.

(Pyhä läsnäolon aikataulut ja muut tarkemmat tiedot löydät alempaa kohdasta "Sisältää".)


Entä sitten se suuri etu, josta kirjoitin alussa?

Pyhä läsnäolo™ -terapia- ja valmennusprosessin normaalihinta on 2950 euroa, mikä on edullinen hinta tämänlaisesta useita etä- ja lähitapaamisia sisältävästä hybridikoulutuksesta, jossa tapahtuu niin terapiatyöskentelyä kuin samalla valmistuu LGA-mindfulnessohjaajaksi.

Päätin kesäkuussa tehdä tähän erityisen tarjouksen, ja kerron miksi. ✨

En alun perin ajatellut ottaa Pyhää läsnäoloa mukaan konstellaatiotutkimukseen, koska se ei ole puhdas konstellaatioprosessi, sisältäähän se paljon meditaatiota. Tutkimukseen mukaanotto ei oikeastaan tullut edes mieleeni.

Kesäkuussa, käydessäni läpi konstellaatiotutkimuksen materiaalia, havahduin yhtäkkiä näkemään tilanteen toisin. Tutkimusmateriaalissa toistui selkeä toive pidemmälle ja intensiivisemmälle prosessille (kuin kolmen viikonlopun prosessi). Toisaalta, huhtikuussa päättyi Pyhää läsnäoloa vastaava edellisen vuoden prosessi, ja sen hyvin positiivisten palautteiden pohjalta vakuutuin meditaation ja konstellaation yhdistelmästä (tämä tuli kyllä selväksi jo prosessin aikana – se oli huima kokemus!).

Silloin tajusin, että Pyhä läsnäolo™, joka sisältää SEKÄ konstellaatioita ETTÄ meditaatioita, onkin ÄÄRIMMÄISEN KIINNOSTAVA tutkimuskohde, sillä tämä yhdistelmä voi mahdollistaa vieläkin syvällisemmän terapiaprosessin kuin pelkkä konstellaatio, ja pohjimmiltaan tarkoitukseni on ymmärtää, miten voimme parhaiten tukea ihmisen kasvua ja paranemista.

✨ Ja niin tein päätöksen: syyskuussa alkava Pyhä läsnäolo™ -prosessi tulee osaksi perhekonstellaatiotutkimusta, ja siksi samalla päätin alentaa sen hintaa todella paljon. Tämä tukee niin tutkimuksen onnistumista kuin hyvän tuottamista mahdollisimman monelle. (Hellinger kehotti valintatilanteissa miettimään, mikä tuottaa hyvää mahdollisimman monelle.)


Tämä tarkoittaa, että saat 3340 euron arvoisen koulutuspaketin 995 eurolla!  

Tarjoukseen nimittäin sisältyy Pyhä läsnäolon™ (arvo 2950 euroa) lisäksi myös seitsemän viikon LGA-mindfulnesskurssi (arvo 390 euroa), joka on ennakkovaatimus Pyhä läsnäolo™ -prosessiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun maksat 195 € saat heti käyttöösi seitsemän viikon LGA-mindfulnesskurssin. Sitten teet kurssia – ja varsinainen Pyhä läsnäolo™ -prosessi alkaa 15.9. Loppumaksun maksat 1-12 erässä.

👉 Tämä on todella huiman edullinen hinta näin mittavasta ja paljon antavasta hybridikoulutuksesta, jossa henkilökohtaisen terapiaprosessin lisäksi voit samalla valmistua mindfulnessohjaajaksi!

Tarjous on ainutkertainen ja johtuu tutkimuksesta, joten jos konstellaatio – ja meditaatio – sinua kiinnostaa, niin nyt on kaikkein paras tilaisuus toteuttaa elämääsi mullistava prosessi.

Tutkimus tarkoittaa käytännössä, että saat vastata kyselyihin prosessin aikana (kyselyitä on muokattu kevään osatutkimusten kokemusten pohjalta ja näin saadaan vieläkin syvällisemmin ja tarkemmin tietoa konstellaation sekä meditaation vaikutuksista).

Huom! Vain muutama paikka enää jäljellä. Toimi siis nopeasti!


Lue lisää Pyhä läsnäolo™ -prosessista ja 7 viikon LGA-mindfulnesskurssista klikkaamalla "Sisältää" otsikon alta. Sieltä näet myös aikataulut.
(Tule kuitenkin takaisin tälle sivulle ilmoittautumaan, niin saat varmasti edun käyttöösi!)

Tartu alta tarjoukseen - ja aloita 7 viikon kurssi heti!

  • Lähde mukaan prosessiin
  • 5 payments of

    199

    per month

    Maksa viidessä osassa

    Aloita prosessi