LGA-mindfulnessohjaaja™ -koulutus
Jani Roman 


Traumoista parantumista.
 
Avautumista elämälle ja rakkaudelle.

 
Viisautta.


Alkaa 15.9.2023 ja päättyy 17.4.2024
Ainutlaatuinen terapia- ja valmennusprosessi, joka muuttaa elämäsi. 

Pyhä läsnäolo™ on nimi seitsemän kuukauden meditaation ja konstellaation syvävalmennukselle. Se on intensiivinen terapiaprosessi, jossa saat kohdata itsesi, parantaa haavojasi ja kasvaa ihmisenä. Se on kehitetty perustuen trauma-, meditaatio- ja konstellaatiotutkimukseen.

Uskomattoman intensiivinen, kaunis ja syvällinen prosessi – kuulluksi ja nähdyksi tulemisen ja tuen saamisen kokemus, laskeutuminen läsnäoloon ja elämän alkulähteelle. Syvä ymmärrys ihmisestä ja siitä, mikä minua ohjaa.


Pyhä läsnäolo™ on myös koulutus, jossa valmistut LGA-mindfulnessohjaajaksi™. Sen myötä kykenet ohjaamaan perinteisiä mindfulnessharjoituksia ja Loving Grounded Awareness™ -prosesseja eli perhekonstellaatioon perustuvia meditaatioita ja yksinkertaisia konstellaatioita.

Ohjaamisen oppiminen ei ole pakollista, eli voit osallistua Pyhä läsnäoloon™ vain oman kehityksesi vuoksi.

Pyhä läsnäolo™ on yhteensopiva Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutuksen kanssa ja saat sen myötä suoritettua osan KO-koulutuksesta (ks. tämän sivun alalaita).


Kenelle Pyhä läsnäolo™ sopii?

Sinulle, joka
• haluat rakentaa seitsemäksi kuukaudeksi säännöllisen arkeen sopivan meditaatioharjoituksen läsnäolosi, paranemisesi ja kasvusi tueksi.
• haluat työstää itseäsi konstellaatioiden avulla – ja saada merkittävän määrän konstellaatiokokemuksia.
• haluat työstää traumataustaasi ja/tai kasvaa ihmisenä.
• haluat saada turvallista ja myötätuntoista vuorovaikutuksellista tukea itsesi, läheistesi ja elämän ymmärtämiseen.
• haluat kehittää ihmissuhteitasi ja kykyäsi rakastaa vapaasti.
• haluat syventää ymmärrystäsi traumojen parantamisesta, meditaatiosta ja perhekonstellaatiosta.
• haluat oppia ohjaamaan mindfulnessharjoituksia ja sovellettuja meditaatioharjoituksia sekä yksinkertaisia konstellaatioita (ohjaamisen opiskelu ei ole pakollista eli Pyhä läsnäolon™ voi käydä vain itsensä vuoksi).  


Mikä Pyhä läsnäolossa™ on erityistä?  

Erityistä on yhdistelmä trauma-, meditaatio- ja perhekonstellaatioymmärrystä. Janin systemaattinen kliininen työskentely ja tutkimus on rakentanut ainutlaatuista osaamista ja kokemusta. Ymmärrys ihmisen kaipuusta, kesken jääneestä kurotuksesta kohti äitiä, omastatunnosta joka ylittää sukupolvia, neurologisesta rakenteestamme ja sen kehityksestä sekä rakkaudesta, joka on kaiken taustalla, avaa meille mahdollisuuksia, joita ei aiemmin ole ollut. Mitä sydämemme ja sielumme oikeasti haluavat? Päästä yhteyteen, vapauttaa rakkaus. Se tuo meille merkityksellisyyttä ja muuttaa elämämme.

Tutkimus ja henkisyys eivät ole vastakohtia, vaan ne ovat samaa jatkumoa – me haluamme ymmärtää, me haluamme kasvaa. Tutkimus on lisännyt ymmärrystämme aivan merkittävästi ja mahdollistaa paranemisen tavoilla, joista saimme vuosikymmeniä sitten vain uneksia.

Jotta voimme avautua elämälle ja ihmisille edessämme, me tarvitsemme sisäistä turvallisuutta. Hermostomme ei ole ehkä saanut mahdollisuutta rakentaa ratoja, joissa turvallisuus on läsnä, ja siksi emme uskalla, olemme epävarmoja ja vetäydymme tai joudumme helposti pois tolaltamme. Kiintymyssuhteessa olevat haavat pidättävät meitä.

Tämä ei johdu siitä, että olisimme huonoja. Itse asiassa häpeä, riittämättömyys ja pelkokin ovat rakkauden ilmentymiä, eivätkä kenenkään henkilökohtaista keksintöä. Samojen ongelmien kanssa ihmiset painiskelevat kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina. Et keksinyt itseäsi – tämän ymmärtäminen tuo levollisuutta alkaa parantaa ja kasvaa.

Pyhä läsnäolo™ -prosessissa kohtaamisemme, yhteydet muihin ja säännöllinen jakaminen muiden kanssa ovat jo itsessään parantavia. Mahdollisuus turvalliseen kohtaamiseen, ystävälliseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen ovat tärkeitä osia prosessissa. Kohtaamistemme kautta avautuva inhimillinen viisaus nostaa meidät uudelle tasolle. Hermostomme saa kehittyä siitä mihin se on jäänyt ja voimme avautua uusille mahdollisuuksille – suhtautua elämään ja muihin ihmisiin lämmöllä, kiinnostuneina ja vakaina.

Meditaation yhdistäminen perhekonstellaatioon tuo syvyyttä. Näiden kahden yhdistelmä on ylivertainen – se vie meidät elämän alkulähteelle, sinne, mistä kaikki kumpuaa.

Pyhä läsnäolo™ vie sinut pidemmälle kuin mikään tähänastisista koulutuksista. 

Tehtäväsi ei ole etsiä rakkautta. Tehtäväsi on etsiä ja löytää itsestäsi ne muurit, jotka olet rakentanut rakkauden tielle… ja syleillä niitä.
Rumi

Miksi meditaatio on tärkeää?

Meditaatio on itsensä ja elämänsä kohtaamista. Se on kykyä olla läsnä tässä ja nyt. Olemme elämän virrassa.  

Meditaatio harjoittaa hermostoamme olemaan läsnä. Se mahdollistaa syvien haavojen tunnistamisen ja työstämisen. Itse asiassa kaikkien terapioiden eli paranemisen ytimessä on kyky olla myötätuntoisesti läsnä ja tiedostaa.  

Meditaatioharjoitusten vaikutuksia on tutkittu paljon, ja tiedämme, että säännöllinen harjoitus muokkaa aivojemme toimintaa ja rakennetta – keskittymisemme ja luovuutemme sekä ongelmanratkaisumme paranee, elämänmyönteisyytemme kasvaa ja ahdistus vähenee. Mindfulness vahvistaa myös vastustuskykyämme, auttaa kroonisiin kipuihin ja masennukseen sekä auttaa parantamaan traumoja. 


Meditaatio – läsnäolo – on ihmisenä kasvun ytimessä.

Mitä perhekonstellaatio on?

Olemme sidoksissa perheeseemme ja siellä olevat ratkaisemattomat alitajuiset konfliktit heijastuvat elämäämme ja ihmissuhteisiimme. Kiintymyssuhdehaavat ja traumat vaikuttavat onnellisuuteemme ja kykyymme olla läsnä elämässämme. Ylisukupolviset traumat ja haavat vaikuttavat kokemuksiimme, valintoihimme elämässä ja esimerkiksi ihmissuhteisiimme, kuten millaisen puolison valitsemme ja millaisen suhteen kykenemme häneen luomaan tai millaisen työn valitsemme ja miten siinä onnistumme.  

Perhekonstellaatiolla voimme työstää näitä alitajuisia sidoksia ja vapautua menneisyyden taakoista. Tunnistaa millaisia muureja rakkautemme tiellä on. Löytää oman paikkamme elämässä ja ymmärtää miten olemme toinen toisiimme yhteydessä. Konstellaation avulla kasvamme omiksi itseksemme, kasvamme ihmisinä – viisastumme.  

Perhekonstellaatio on kokemuksellinen ja toiminnallinen terapiamenetelmä, joka tekee näkyväksi kantamamme alitajuiset sidokset ja auttaa meitä vapauttamaan niin itsemme kuin läheisemme sellaisesta, mikä ei enää palvele. Alamme ymmärtää mitä rakkaus todella on – ja kykenemme sitä ilmaisemaan. 


Konstellaatio tuo selkeyttä olla oma itsensä, vapaana kohtaamaan ja kasvamaan.


Miten intensiivinen prosessi on?

Etäiltatapaamisia on seitsemän kuukauden aikana 20 eli 2-4 kertaa kuukaudessa. Tämä antaa upean mahdollisuuden sekä meditaation harjoittamiseen että lukuisten konstellaatioiden tekemiseen. Kokemus on osoittanut, että riittävän lyhyellä aikavälillä tapahtuvat tapaamiset synnyttävät syvää oppimista, mitä ei tapahtuisi harvoilla tapaamiskerroilla, vaikka ne olisivat kestoltaan pidempiä. Etäyhteydet mahdollistavat tämän lähes viikoittaisen tapaamisen. Vastaavaa määrää tehdä esimerkiksi konstellaatioita ei olisi mahdollista lähitapaamisissa.  

Iltatapaamisten lisäksi on pidempiä etäviikonloppuja (pe-ilta ja la). Niitä on viisi, ja nämä mahdollistavat opetuksellisen tiedon antamisen sekä useiden harjoitusten ja konstellaatioiden tekemisen.  

Lisäksi meillä on neljä kokonaista lähipäivää, joissa teemme konstellaatioita. Nämä lähitapaamiset luovat vuorovaikutusta ja yhteyttä, mitä ei etätapaamisissa mahdollistu (tosin sekä kokemus että tutkimus ovat osoittaneet, että etätapaamisten vaikuttavuus on yhtä hyvä kuin lähitapaamisten). On kuitenkin ihanaa tavata lähilivenä! Lähipäiviin voit osallistua myös striimauksen kautta eli niidenkään takia sinun ei välttämättä tarvitse matkustaa, ja silti voit kokea ja osallistua. Näistä ei tule tallenteita toisin kuin lähes kaikista muista tapaamisista, eli nämä ovat koettavissa vain niiden ajankohtina.  

Kokonaisuutena Pyhä läsnäolo™ on ainutlaatuinen terapia- ja valmennusprosessi, jonka veroista ei ole. Se on satsaus, joka muuttaa elämäsi.  


Prosessin sisältö  

Opetusviikonloput (5 kpl) pe-ilta klo 18-20:30 ja la klo 9-16. Opetusviikonloput tallennetaan eli ne voi katsoa myös jälkikäteen.  

LGA-iltatapaamiset (12 kpl) ke klo 18-20:30. Ovat kaikkien yhteisiä iltatapaamisia, mutta yksi tapaaminen (nro 8) jaetaan kolmeen osaan pienissä ryhmissä tehtävien konstellaatioiden mahdollistamiseksi, jolloin yksi ryhmä on maanantaina, yksi tiistaina ja yksi keskiviikkona (ks. aikataulu alempana). Osasta LGA-iltatapaamisista tulee tallenteet eli ne voi katsoa myös jälkikäteen.  

Pienryhmätapaamiset (8 kpl) ke klo 18-19. Ne ovat 3-4 hengen tapaamisia, joiden tarkoitus on tukea harjoitusten säännöllisyyttä ja antaa mahdollisuus turvalliselle inhimilliselle aidolle jakamiselle ja vuorovaikutukselle. Pienryhmätapaamiset ovat ”kotitiimejä”, joissa harjoitellaan läsnäolevaa jakamista. Nämä tapaamiset tapahtuvat samanaikaisesti kullakin pienryhmällä. Näitä tapaamisia ei nauhoiteta.  

Lähipäivät (4 kpl) la ja su klo 9:30-17:30. Lähipäivät on omistettu konstellaatioiden tekemiselle ja ne toteutetaan Espoossa (tod.näk. Scandic Espoo). Päivät myös striimataan eli niihin voi osallistua myös etänä. Päivistä ei tule tallenteita.  

Laita seuraavat ajat jo kalenteriisi:  

Syksy 2023

15.-16.9. Opetusviikonloppu 1: Koulutuksen rakenne ja sisältö, mindfulnessin perusteet, mentalisaatio ja ihmisenä kasvu, säännöllisen meditaatioharjoituksen rakentaminen, liikunta ja kokonaisvaltaisesti terveellinen elämä, pienryhmiin jakaminen.
20.9. Pienryhmätapaaminen 1.
27.9. LGA-iltatapaaminen 1: Kehotietoisuus
4.10. Pienryhmätapaaminen 2.
11.10. LGA-iltatapaaminen 2: Hengitys
25.10. LGA-iltatapaaminen 3: Tiedostaminen
1.11. Pienryhmätapaaminen 3.
8.11. LGA-iltatapaaminen 4: Myötätunto
10.-11.11. Opetusviikonloppu 2: Traumat, perhesuhteet ja perhekonstellaatio.
15.11. Pienryhmätapaaminen 4.
22.11. LGA-iltatapaaminen 5: Konstellaatioita
2.-3.12 Lähipäivät la-su klo 9:30-17:30 (Espoo) (striimataan niille, jotka eivät pääse paikalle)
13.12. LGA-iltatapaaminen 6: Konstellaatioita  

Kevät 2024

10.1. LGA-iltatapaaminen 7: Konstellaatioita
13.-14.1. Lähipäivät la-su klo 9:30-17:30 (Espoo) (striimataan niille, jotka eivät pääse paikalle)
17.1. Pienryhmätapaaminen 5.
22.1. (ma) LGA-iltatapaaminen 8A (osallistujat jaetaan kolmeen osaan eli vain kolmasosa osallistujista paikalla ma, ti ja ke): Konstellaatioita
23.1. (ti) LGA-iltatapaaminen 8B: Konstellaatioita
24.1. (ke) LGA-iltatapaaminen 8C: Konstellaatioita
2.-3.2. Opetusviikonloppu 3: Konstellaatioymmärryksen syventäminen, hienovaraisten perhedynamiikkojen eheyttäminen, sisäisten konfliktien työstäminen, konstellaatioita.
7.2. Pienryhmätapaaminen 6.
14.2. LGA-iltatapaaminen 9: Konstellaatioita
28.2. Pienryhmätapaaminen 7.
6.3. LGA-iltatapaaminen 10: Konstellaatioita
15.-16.3. Opetusviikonloppu 4: Mindfulness- ja LGA-harjoitusten ohjaaminen.
20.3. Pienryhmätapaaminen 8.
27.3. LGA-iltatapaaminen 11: Ohjaamisharjoittelujen läpikäyntiä, valmistumiseen liittyviä asioita.
5.-6.4. Opetusviikonloppu 5: Retriitti
17.4. LGA-iltatapaaminen 12: Valmistuminen ja päätös.

“Rakkaus on silta sinun ja kaiken muun välillä.”
Rumi

Kurssikirjallisuus  

Opiskelijat saavat lukea koulutuksen aikana mindfulness- ja terapiakirjallisuutta (yhdestä kirjasta tehdään kirjallisuusreferaatti):  

Hellinger, Bert & ten Hövel, Gabriele (1999) Acknowledging What Is. Conversations with Berth Hellinger.  
Hübl, Thomas (2020) Healing Collective Trauma: A Process for Integrating Our Intergenerational and Cultural Wounds.
Klaavu, Juha (2023) Lapsuuden kehityksellinen trauma.
van der Kolk, Bessel (2017) Jäljet kehossa.
Roman, Jani (2021) Parantava voima.
Teasdale, John; Williams, Mark; Segal, Zindel (2020) Mindfulness masennuksen hoidossa.
Teasdale, John; Williams, Mark; Segal, Zindel (2022) Mindfulness -työkirja.  


Koulutuksen vetäjä  

Jani Roman on tehnyt uraauurtavaa työtä konstellaation tutkimisessa ja hänellä on pitkä ja syvällinen kokemus konstellaatioista (yli 20 vuotta) kuten myös meditaatiosta ja psykodraamasta (30 vuotta). Jani on opiskellut konstellaatiota menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa. Jani on myös mindfulnessin pioneereja Suomessa. Hän on väitellyt työpsykologiasta vuonna 2005 aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

Jani toteuttaa tutkimusta perhekonstellaatiosta terapiana ja sen vaikutusmekanismeista. Lue lisää tutkimuksesta IOASTin etusivulta.


Hinta  

Pyhä läsnäolo™ -prosessin hinta on 2950 euroa (sis. alv). Sen voi maksaa useassa osassa, esimerkiksi 280 euroa/kk (useammassa kuin kahdessa maksuerässä lisätään 5 euron laskutuslisä jokaiseen maksuerään). Koulutuksen hyväksymisen yhteydessä maksetaan ilmoittautumismaksu 150 euroa, jota ei palauteta. Koulutuksen aloittamisen jälkeen osallistuja sitoutuu maksamaan koko koulutuksen.


Prosessiin ilmoittautuminen  

Ilmoittautumisedellytys: vain 7 viikon LGA-mindfulnesskurssille osallistuneet voivat osallistua tähän prosessiin.

Ilmoittaudu mukaan tämän sivun alaosassa olevasta ”Ilmoittaudu tästä” -napista. Saat tietojesi täyttämisen jälkeen sähköpostin, johon vastaamalla voit kertoa itsestäsi ja miksi haluat Pyhä läsnäolo™ -prosessiin. Sen jälkeen saat sähköpostilla muut tarpeelliset ohjeet.  

!! Huom! Tähän prosessiin on erityinen tarjous, ilmoittaudu sitä kautta: https://ioast.newzenler.com/courses/erityinen-tarjous-pyh-l-sn-olo-prosessiin


Yhteensopivuus Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutuksen kanssa  

Pyhä läsnäolo™ korvaa KO-koulutuksen yhden 3:n viikonlopun kasvuryhmän ja kaikki lähikonstellaatiopäivät (4 kpl), jos on osallistunut Pyhä läsnäolon lähipäiville. Lisäksi kirjallisuus on osin sama. KO-koulutuksen suorittamiseksi jäljelle jää yksi 3:n viikonlopun kasvuryhmä, 3 henkilökohtaista sessiota valitsemansa konstellaatio-ohjaajan kanssa, Master Classes ja verkkokurssit (Oma voima ja Pieniä ihmeitä) sekä harjoitusohjaukset.   

LGA-mindfulnessohjaaja™ -koulutus
Jani Roman 

Alkaa 15.9.2023 ja päättyy 17.4.2024
Ainutlaatuinen terapia- ja valmennusprosessi, joka muuttaa elämäsi. 

Ilmoittaudu klikkaamalla alta